საერთაშორისო ფსიქონალიტიკური კონფერენცია თბილისში, 2018, 19-20 ოქტომბერი: “მედეა- ქალურობა, დედობა სიყვარული და სიძულვილი”.